باشگاه سی ام
لازم است حمایت به عنوان یک فرایند شناخته شود. وقتی داده‌های جدید تولید شوند و تغییر عملی شود این نوع حمایت‌ها نیاز به ارتقا دارند. افراد و سازمان هایی که به دنبال ثبت سیستم کامپیوتری هستند نیازهای حفاظت را برآورده می سازند. اهداف و محدودیت‌ها یکی هستند. کسانی که این عمل را انجام می‌دهند در اغلب موارد موفق عمل می‌کنند. ؛ اهداف: ؛ اهداف نقطه بازیابی (RPO) : این نقطه می‌تواند یک زیر بنای تنظیم شده باشد. این نوع حمایت در نتیجه بازیابی عملی است، مطلوبترین pro قبل از حادثه اتلاف داده‌ای شکل می‌گیرد.در این زمینه فرکانس هم‌زمانی بین داده مبدا و ذخیره حمایت افزایش می‌یابد. ؛ هدف زمان بازیابی (RTO): مقدار زمان انقضاء یافته بین حادثه و احیای توابع تجاری. ؛ امنیت داده ای: علاوه بر فرایندهای قبلی دسترسی به داده ها، داده‌ها باید دسترسی مجاز داشته باشند. این حمایت به روشی است که مطابق عملکرد مالک اصلی نمی‌باشد. این یک نوع رمزبرداری داده‌ای است. ؛ محدودیت ها: ؛ اثرات سیستم: یک طرح موثر حمایتی با توجه به محدودیت موقعیت راه اندازی خواهد شد. تمام این طرح‌ها برفرایند حمایت اثر دارند. این اثر مهم است وباید محدودیت زمانی در رسیدن به ابزار مورد نیاز در نظر گرفته شود. این راه حل‌ها به معنای ارزان نبودن ابزار هستند. هزینه‌های سخت‌افزار. ؛ نرم‌افزار و نیروی کار: تمام این رسانه‌ها ظرفیت قطعی با یک هزینه واقعی دارند. هماهنگ کردن مقدار مناسب ظرفیت با نیازهای حمایتی یک عامل مهم در طراحی است. این طرح‌ها شرایط کاری خاص دارند ولی طرح‌های پیچیده نیازبه کار فراوان دارند. هزینه این نرم‌افزار تجاری نیز نباید نادیده گرفته شود. ؛ پهنای باند شبکه: این سیستم‌های توزیع می‌تواندن تحت اثر پهنای باند شبکه باشند. ؛ فرایند اجرایی: رفع این نیازها با توجه به این محدودیت‌ها مشکل است. ابزار و مفاهیم در این زمینه به راحتی در دسترس قرار می‌گیرند. ؛ برنامه ریزی: با استفاده از یک طراح شغلی می‌توان به توسعه راندمان و سازگاری حمایت‌ها دست یافت. در این شرایط باید عناصر انسانی نیز در نظر گرفته شوند. تمام این بسته‌ها دارای این عملکرد هستند. ؛ اعتبار سازی: در طی این عملیات باید از عامل سیستم در اجرای این فرایندهای حمایتی استفاده شود. توان نسخه برداری داده‌ها می‌تواند دسترسی غیرمحدود را عملی کند. استفاده از مکانیزیم اعتبار سازی یک روش عالی برای جلوگیری از این حمایت شامل فعالیت غیر مجاز است. ؛ زنجیره اعتماد: رسانه‌های متحرک می‌توانند از اقلام فیزیکی باشند .کنترل توسط افراد عملی خواهد شد این زنجیره اعتماد عامل مهم در تعیین امنیت داده‌ها است. ؛ سنجش فرایند: برای اطمینان از طرح حمایتی باید تمام عوامل مهم اطلاعاتی و حفظ داده‌های تاریخی در نظر گرفته شوند. ؛ اعتبار سازی فرایند: این فرایند عامل دسترسی به اطلاعات در مورد چگونگی حمایت از داده‌ها است. این فرایند می‌تواند یک هماهنگی با چندین نماینده قانونی داشته باشد. شرکت‌های بیمه تحت HIPPA می تونند نشان دهند که داده‌های بیماران می‌توانند ثبتی از نیازهای بقا باشند. پیچیدگی داده ها، ارزش آنها و افزایش وابستگی به حجم داده‌ها همگی عامل مهم درکاهش این نوع خطرات می‌باشند. بسیاری از سازمان‌ها ازراه حل‌های شخصی ثالث استفاده می‌کنند. این یک روش بهینه سازی عملیات پشتیبانی است. ؛ فرایند گزارش: درطرح‌های بزرگ، گزارشات عامل کنترل استفاده از رسانه‌ها هستند. خطاها و هماهنگی نقایص و اطلاعات مربوط به فرایند حمایت نیز باید در نظر گرفته شوند. ؛ اعتبارسازی: در بسیاری از برنامه‌ها ازChecksum و hashe استفاده می‌شود و می‌توان اطمینان حاصل کرد که داده‌ها به درستی نسخه برداری شده اند. این خود چندین مزیت دارد که می‌تواند مهم خوانده شود. آنها هماهنگی داده‌ها را با توجه به فایل اصلی عملی خواهند کرد. اگر این فایل در یک رسانه حمایتی ذخیره شود ارزش‌ها یکی خواهند بود. به این طریق می‌توان ارزش ذخیره شده را به درستی اصلاح کرد. بعضی از برنامه‌های حمایتی می‌توانند عامل نسخه برداری فایل‌ها باشند. به این طریق سرعت حمایت افزایش می‌یابد. این در مورد فرایند عدم تکثیر زدایی صادق است. ؛ حمایت کنترل یافته: این فرایندها توسط مرکز کنترل شخص ثالث کنترل خواهند شد. در این مرکز خطاها در طی حمایت خودکار هشدار داده می‌شوند. حمایت کنترلی مستلزم استفاده از فرایند کنترل سرویس دهنده است.

بهترین مقاله های اینترنتی در باشگاه سی ام
keywords : باشگاه سی ام،سایت مقاله باشگاه سی ام،مقاله های باشگاه سی ام
امروز : 09/25 | صفحات : 1 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141